STAP 1: INVOER GEGEVENS AANVRAAG BEWIJS MILIEUPRESTATIE GEBOUW
Als u een officiŽle aanvraag wilt indienen, klik dan op de button 'Handmatige invoer'.
Akkoordverklaring
Indien ik op 'Handmatige invoer' klik, verplicht ik me zonder enig voorbehoud tot afname van het milieuprestatiebewijs. De ingediende aanvraag kan ik niet ongedaan maken.


Ik ga hiermee akkoord

(under construction)